Departamentul de limba şi literatura română

litere-mic

Departamentul de limba şi literatura română are 10 membri titulari si doi profesori asociati, acoperind aproape toată paleta de funcţii didactice, de la lector până la profesor universitar, cu o experienţă la catedră care variază de la 12 la 37 de ani. Departamentul are aşadar atât cadre didactice cu vechime în învăţământ şi experienţă bogată la catedră şi în cercetare cât şi tineri care aduc în procesul de învăţământ şi în relaţiile cu studenţii metode noi, moderne, eficiente.

Mai mult de jumătate din cadrele didactice ale departamentului sunt membri ai unor asociaţii şi/sau uniuni ştiinţifice şi de creaţie (doi dintre titulari sunt chiar membri ai Uniunii Scriitorilor din România), naţionale şi/sau internaţionale.

Foarte mulţi sunt redactori sau colaboratori permanenţi la reviste prestigioase din domeniul filologic, cum ar fi : România literară, Echinox, Familia, Steaua, Vatra, Observator cultural, Tribuna, Caiete critice, Cultura, Adevărul literar şi artistic etc.

De asemenea, aproape jumatate din membrii departamentului au obţinut cel puţin un premiu important în domeniul filologic, inclusiv premii ale Uniunii Scriitorilor. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că doi dintre membrii departamentului sunt şi conducători de doctorat în domeniul literaturii române, al literaturii comparate şi al antropologiei. Scoala doctorală de pe lângă departamentul de limba şi literatura română mai adaugă un profesor asociat şi un profesor consultant - conducători de doctorat în domeniul literaturii române şi literaturii comparate.

Departamentul de limba şi literatura română gestionează două dintre cele trei masterate ale facultăţii, şi anume Literatura română-relevanţe europene şi Cultură şi civilizaţie europeană.

Consiliul departamentului:

Director de departament:conf. dr. Delia Maria Radu

Contact: dradu@uoradea.ro

Membri:lect. dr. Paula Neamţu

Contact: pneamtu@uoradea.ro

conf. dr. Crenguţa Gânscă

Contact: cgansca@uoradea.ro

Membri

Prof. univ. dr. Ion SIMUŢ (cadru didactic asociat, conducător de doctorat)

Domenii de competenţă: literatură română (secolul XX), literatură comparată (secolele XX, XXI)

Discipline predate: Literatură română postbelică, Postmodernismul românesc, Romanul românesc contemporan, Ipostaze româneşti ale discursului critic, Generaţia '60 în literatura română

Contact: isimut@uoradea.ro

Cabinet: 029 | Consultaţii:

Prof. univ. dr. Ioan DERŞIDAN (cadru didactic asociat, conducător de doctorat)

Domenii de competenţă: literatură română (marii clasici), didactica limbii şi literaturii române

Discipline predate: Literatură română (marii clasici), Repere în literatura română. Eminescu

Contact: drdersi@yahoo.com tel.: 0259 416499

Cabinet: 012 | Consultaţii:

Prof. univ. dr. habil. Florin CIOBAN

Domenii de competenţă: folclor literar, antropologie culturală, metodica predării limbii şi literaturii române, literatură pt. copii, limba română ca limbă străină

Discipline predate: Antropologie si literatura, Etnologie si folclor literar romanesc, Didactica limbii si literaturii romane, Identitate culturala romaneasca

Contact: fcioban@uoradea.ro

Cabinet: 004 | Consultaţii:

Prof. univ. dr. Paul MAGHERU (cadru didactic asociat, conducător de doctorat)

Domenii de competenţă: literatură comparată, poetică şi stilistică, paleografie greacă, slavonă şi româno-chirilică

Discipline predate:

Contact: pmagheru@uoradea.ro

Cabinet: --- | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Dumitru DRAICA

Domenii de competenţă: limba română contemporană, lingvistică generală

Discipline predate: Limba română contemporană – fonetică şi lexicologie, Lingvistică generală, Tehnici de comunicare scrisă

Contact: ddraica@uoradea.ro, 0746 607336

Cabinet: 032 | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă

Domenii de competenţă: literatură română (interbelica)

Discipline predate: Literatura romana interbelica (proza), Literatura romana interbelica (poezia), Dramaturgie romaneasca interbelica, Modalitati narative interbelice, Istoria literaturii romane. Repere fundamentale, Inceputul de secol XX in literatura romana (opt.)

Contact: cgansca@uoradea.ro

Cabinet: 002 | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Delia Maria RADU

Domenii de competenţă: literatură comparată

Discipline predate: Literatura universala si comparata. Renasterea si secolele XVII-XVIII, Literatura universala si comparata. Secolul XIX, Teoria literaturii, Practica de specialitate

Contact: dradu@uoradea.ro

Cabinet: 029 | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Dana SALA

Domenii de competenţă: literatură comparată, literatură română

Discipline predate: Literatura universala si comparata. Antichitatea si Evul Mediu; Dramaturgie romaneasca contemporana; Arta, imagine si spectacol in literatura romana contemporana (opt.); Orientari radicale ale modernismului romanesc; Avangardismul romanesc (opt.)

Contact: dsala@uoradea.ro

Cabinet: 029 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Valerica DRAICA

Domenii de competenţă: stilistica, limba română ca limba straina

Discipline predate: Stilistica, Probleme de ortografie a limbii romane (opt.), discipline de limba romana la anul pregatitor

Contact: vdraica@uoradea.ro

Cabinet: 032 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Marius MIHEŢ

Domenii de competenţă: literatura romana (secolele XX si XXI), literatura universala si comparata, estetica

Discipline predate: Literatura romana postbelica, Posmodernismul romanesc, Literatura universala si comparata (secolul XX), Literatura exilului si diasporei, Literatura romana postdecembrista, Estetica

Contact: mmihet@uoradea.ro

Cabinet: 029 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Paula NEAMŢU

Domenii de competenţă: limbă română contemporană, limba romana ca limba straina

Discipline predate: LRC. Morfologia, LRC. Sintaxa, Tehnici de comunicare orala, discipline de limba romana la anul pregatitor

Contact: pnemtut@uoradea.ro

Cabinet: 002 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Anca Tomoioagă

Domenii de competenţă: literatura romana (marii clasici), limba romana pentru straini

Discipline predate: Literatura romana (marii clasici), Repere în literatura romana. Eminescu, limba romana la anul pregatitor, Ipostaze romanesti ale discursului critic

Contact: tomoioaga.anca@gmail.com

Cabinet: 014 | Consultaţii: