Centrul de limbi moderne (CLM) este un departament din cadrul Facultății de Litere, care se bazează pe expertiza şi experienţa cadrelor didactice din Facultatea de Litere şi care poate garanta reuşita învăţării.

Cursurile de limbi moderne ale CLM sunt orientate către:

  • dobândirea de cunoştinţe cu caracter general la nivel începător, mediu şi avansat;
  • învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru afaceri, pentru domeniul tehnic, pentru domeniul medical, juridic etc.);
  • pregătirea cursanţilor pentru susţinerea examenelor de tip Cambridge, TOEFEL, DELF, TELC, Deutsches Sprachdiplom, Test DaF, ÖSD etc).

 

CLM organizează:

  • cursuri de iniţiere, perfecţionare sau specializare în limbile de circulaţie europeană şi internaţională - engleză, franceză, germană şi română;
  • cursuri pentru obţinerea de certificate de competenţă lingvistică pentru licenţă, masterat, doctorat, burse, angajări, promovări, mobilităţi de studiu/practică, admitere la facultate etc.;
  • cursuri la solicitare, individuale sau colective;
  • testare iniţială on line.

 

CLM organizează examene pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică şi cursuri de pregătire pentru aceste examene. Certificatele eliberate de CLM au avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Examinarea pentru obţinerea acestor certificate parcurge toate etapele prevăzute de Cadrul european de referinţă pentru limbi străine: exprimare scrisă şi orală, înţelegere scrisă şi orală, interacţiune şi spontaneitate în comunicare.

Activitatea centrului se desfăşoară în perioade compacte de instruire,  utlizându-se metode de predare de ultimă generație.

 

back