Facultatea de Litere eliberează certificate de competenţă lingvistică pentru limbile română, engleză, franceză şi germană. Aceste certificate sunt eliberate cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi al Uniunii Europene şi certifică nivelurile de competenţe de comunicare de la A1 la B2.
Certificatele sunt recunoscute de către instituţiile publice şi companiile naţionale şi internaţionale. Certificatele pot servi la angajare, la admiterea la doctorat sau pentru obţinerea unor burse de  studii în cadrul schimburilor academice internaţionale. Certificatele sunt valabile 2 ani.

Candidaţilor li se testează competenţa de înţelegere a limbii vorbite şi a textelor scrise, precum şi competenţa de exprimare verbală şi scrisă.

 

Certificatul de competenţă lingvistică se obţine astfel:

1. Se adresează o cerere de examinare adresată Facultăţii de Litere la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Se plăteşte taxa de examinare la casieria centrală a universităţii (Biroul TAXE) sau prin transfer bancar;

3. Se susţine un test de limbă scris şi oral, conform programării.

4. Certificatele se ridică personal de către beneficiar pe baza actului de identitate și a semnăturii  de la secretariatul Facultății de Litere (birou C010b).

Pentru testările desfășurate online candidații vor pune la dispoziția secretariatului toate informațiile solicitate înainte de examinare, iar în ziua/la ora examinării vor aștepta să fie contactați de către gazda ședinței online. 

Conturi pentru plata online a taxei de examinare:

RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX

Beneficiar Universitatea din Oradea

cod fiscal 4287939

 

RO71BTRL00501202782511XX

Beneficiar Universitatea din Oradea

cod fiscal 4287939

cod swift BTRLRO22

 

CALENDAR

Planificarea testelor pentru conmpetență lingvistică ADMITERE 2024 - Limba română, English, Francais, Deutsch 2024Planificarea testelor pentru conmpetență lingvistică ADMITERE 2024 - Limba română, English, Francais, Deutsch


Planificarea testelor pentru competența lingvistică - Admitere la doctorat 2024

Planificarea testelor pentru competență lingvistică - An. univ. 2023-2024, sem.II.

Planificarea testestelor pentru competența lingvistică - Admitere la doctorat - Sesiunea Septembrie 2023

 Planificarea testelor pentru competență lingvistică - An. univ. 2023-2024, sem.I.

 

 

back