Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării este subordonat Facultăţii de Litere / Senatului Universităţii din Oradea.

Director general: Prof. univ. dr.habil. Florin Cioban

Membri onorifici:

                               Prof. univ. dr. Ion Simuț

                               Prof. univ. dr. Magdalena Danciu

                               Prof. univ. dr. Teodor Mateoc

 Domeniul de cercetare este cel al ştiinţelor umaniste în interdisciplinaritate cu studiile culturale şi antropologice. Cercetarea are ca scop explorarea a noi forme de manifestare a unor modele culturale cunoscute - aşa cum se regăsesc ele în literatura ca act de cultură sau industrie, teatru, film şi dinamica limbii în spaţiu intercultural globalizat, în contextul depăşirii graniţelor şi conceptelor naţionale, ce defineau până de curând entităţile şi identităţile culturale.

Ariile de cercetare  vizează studierea şi evaluarea unor momente şi teme importante din cultura română şi a relaţiei ei cu spaţiul cultural european. În paralel circumscriem o arie de ceretare ce acoperă pe de o parte culturile şi literaturile din spaţiile de expresie engleză, franceză şi germană, iar pe de altă parte de confluenţele acestora cu spaţiile culturale de expresie română.

Misiunea principală a Centrului de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării este  cercetarea aştiinţifică (atât latura fundamentală, cât şi cea aplicativă) în domeniul culturii şi al literaturii române şi al literaturii universale şi comparate.

Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării are ca obiective:

 • studierea tendinţelor actuale ale literaturii şi culturii române şi relaţia lor cu elemente şi presiuni extraliterare, în scopul apărării şi evidenţierii patrimoniului de valori.
 • studierea efectelor globalizării culturii în spaţiile de limba engleză, franceză, germană (colonialism, postcolonialism, hibridizarea fenomenelor culturale din literatură, limbă, film, industria cărţilor) şi compararea lor cu literatura română;
 • promovarea unui dialog cu publicul şi cu societatea civilă, pentru a vedea prin ce anume poate literatura să contribuie la creşterea calităţii vieţii, în condiţiile în care îşi face din globalizare un aliat şi nu un inamic;
 • canalizarea cercetării filologice din cadrul Universităţii din Oradea pe direcţiile actuale şi viitoare din scena literară şi culturală;
 • promovarea cercetărilor filologice şi a specialiştilor în literatură (critică şi istorie literară), pe direcţiile academică, teoretică şi aplicativă;
 • promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat, pe proiecte legate de cercetare, între Universitatea din Oradea şi universităţi, centre, instituţii, unităţi de cercetare similare din ţară şi străinătate;
 • elaborarea de studii şi proiecte de cercetare în domeniul culturii, limbii, literaturii, al istoriei şi criticii literare;
 • realizarea de cercetări şi studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare culturală;
 • constituirea unui documentar (antologii şi studii) privind tematicile investigate şi valorificarea acestuia în activitatea ştiinţifică şi didactică;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de obiectivele CSCNG;
 • coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică individuală şi colectivă a cadrelor didactice, a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor şi cuprinderea în manifestările Centrului a studiilor şi cercetărilor din cele trei catedre, din cadrul masteratului şi doctoratului;
 • colaborarea / realizarea de parteneriate cu instituţii care au ca obiect de activitate implementarea noilor politici culturale. 

 

back