Gaudeamus Alma Mater Crisiensis este actualmente o revistă cu profil științific și cultural, cu tradiție în Universitatea din Oradea și în Facultatea de Litere, dedicată popularizării rezultatelor cercetării studențești în domeniul filologic, cum reiese din monografia Revista ,,Gaudeamus” Alma Mater Crisiensis după 50 de ani [1]. Prima revistă universitară orădeană „a apărut între anii 1968 şi 1973 […] sub egida Asociaţiei Consiliilor Studenţeşti și în regia fostului Institut Pedagogic de 3 ani [...]. Direcția propriu-zisă a revistei i-a fost încredințată lui Sever Dumitraşcu [...]” (Bungău 9). La creșterea valorii revistei au contribuit cadre didactice ale filologiei orădene.

      La 50 de ani de la prima apariție, profesorii emeriți care au susținut publicarea revistei, înainte de Revoluția din 1989, au editat un număr jubiliar, în care se face trimitere la toate datele istorice legate de apariția revistei, respectiv la personalitățile culturale care au contribuit cu materiale de-a lungul timpului: 

https://media.uoradea.ro/article1678-Revista-Gaudeamus-dup%C4%83-50-de-ani . 

     Începând cu anul 2021, revista capătă un caracter exclusiv științific, apare fără întrerupere și publică anual cele mai bune lucrări ale conferinței Gaudeamus. Contribuții actuale în cercetarea filologică, selectate în urma unui proces de double-blind peer-review. Revista este publicată sub egida Editurii Universității din Oradea, care este acreditată CNCS pentru domeniul Filologie.

      Prin profilul său actual revista își propune să reprezinte un forum de dialog pentru cercetarea filologică mai ales a doctoranzilor din România, privită însă în context internațional. Redacția și Facultatea de Litere își doresc să-i crească vizibilitatea și să diversifice partenerii de dialog științific din domeniul filologiei și al altor științe umaniste și al artelor.

      Echipa de redacție a revistei este formată din tineri cercetători cu rezultate notabile în domeniul filologiei, asistată tehnic de studenți ai Facultății de Litere. 

 Coperta Gaudeamus 2023 Seite 1     Gaudeamus_50.jpg     Gaudeamus 2013

 

În anul 2024 apare, la inițiativa studenților de la Literele orădene, primul număr al suplimentului cultural al revistei Gaudeamus, realizat în exclusivitate de studenții Facultății de Litere, sub coordonarea doamnei lector univ. dr. Anca Tomoioagă.

Suplimentul cultural se intitulează Între timp. 

 

Cele mai bune prezentări din secțiuni

Apel la contribuții 2024

Call for Papers 2024

Afiș 2024

Programul conferinței

 

Apel la contribuții 2023

Call for Papers 2023

Programul conferinței

 

back