Publicaţii

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula limba şi literatura română

analele

Revistă a departamentului de limba şi literatura română a Facultăţii de Litere, ce apare din 1967. Cuprinde articole şi studii din domeniul filologic (domeniul Litere / 3 I al CNCSIS, ştiinţe socio-umane).

pagina publicaţiei

Confluenţe. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula limbi şi literaturi moderne

analele

Revistă a departamentelor de limbi moderne (engleză, franceză-germană) ale Facultăţii de Litere, ce apare din 1968 cu titlul Analele Universităţii din Oradea, iar din 2007 cu titlul schimbat în Confluenţe. Cuprinde articole şi studii din domeniul filologic (domeniul Litere / 3 I al CNCSIS, ştiinţe socio-umane).

pagina publicaţiei

Studii de lingvistică

studii de lingvistica

Revista de lingvistică a Facultăţii de Litere. Cuprinde articole din toate domeniile lingvisticii.

pagina publicaţiei
Facultatea de litere din Oradea Address: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Phone:0040 259 408178
Fax:0040 259 408476
E-mail:litere@uoradea.ro
Website administrator: lect. dr. Daciana Vlad, dvlad@uoradea.ro Last update : 04.01.2015.