Burse:

Burse in anul universitar 2013-2014
Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon:0040 259 408178
Fax:0040 259 408476
Mail:litere@uoradea.ro
Responsabil pagina web: lect. dr. Daciana Vlad, dvlad@uoradea.ro. Ultima actualizare : 14.10.2013.