Back to Top

Înscriere

Înscriere

Cu prezență la Facultatea de Litere, str. Universității Nr.1, Campus central, Clădirea C (albastră), parter, sala C022

Oradealocation icon clipart 5z262

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0259 408 267

 

On line

GHIDUL de utilizare a platformei: https://studinfo.uoradea.ro/admitere/

https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta

https://admitere.uoradea.ro/ro/masterat

GHIDUL de plată on line a taxelor

CONT bancar, UO

 

LICENȚĂ

 ROMÂNĂ + engleză/franceză/germană

 (3 ani, 180 de credite)

50 locuri de școlarizare

32 locuri bugetate

 

1. Clasament pe baza mediei de bacalaureat / Diploma VERBUM

2. Certificat de competență lingvistică (admis/respins)

 ENGLEZĂ + română/franceză/germană

 (3 ani, 180 de credite)

100 locuri de școlarizare

32 locuri bugetate

 

1. Clasament pe baza mediei de bacalaureat / Diploma VERBUM

2. Certificat de competență lingvistică (admis/respins)

 FRANCEZĂ + română/engleză/germană

 (3 ani, 180 de credite)

50 locuri de școlarizare

12 locuri bugetate

 

1. Clasament pe baza mediei de bacalaureat / Diploma VERBUM

2. Certificat de competență lingvistică (admis/respins)

 GERMANĂ + română/engleză/franceză

 (3 ani, 180 de credite)

25 locuri de școlarizare

14 locuri bugetate

 

1. Clasament pe baza mediei de bacalaureat / Diploma VERBUM

2. Certificat de competență lingvistică (admis/respins)

Acte necesare/Admission documents:

Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în România

 1. Cerere de înscriere, formular tip;
 2. Certificatul de competență lingvistică (Proba C Bacalaureat sau alte certificate lingvistice: certificate de competență lingvistică eliberate de facultăți  de  profil filologic din România și/sau certificate internaționale: concursul VERBUM, Goethe, ÖAD, DSD I, DSD II, Telc, Cambridge, IELTS, DELF, DALF, ECL etc.)
 3. Chitanţe / ordin de plată pentru achitarea taxei de înscriere (150 RON) și/sau procesare dosar - CHITANȚA specifică "ADMITERE la FACULTATEA DE LITERE, Universitatea din Oradea";
 4. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie cu ștampila "Conform cu originalul" aplicată și semnată de instituţia unde se află diploma în orginial + adeverinţa de la această instituție prin care se adeverește depunerea originalului);
 5. Certificatul de naştere (copie și original pentru conformitate);
 6. Certificat de căsătorie (copie și original pentru conformitate), dacă este cazul;
 7. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea apt pentru studiu la Facultatea de Litere;
 8. Adeverință de la instituțiile de învățământ superior frecventate anterior înscrierii sau în paralel, care să menționeze numărul de semestre în care  candidatul a beneficiat de un loc subvenționat de la bugetul de stat; adeverința se va depune la secretariatul Facultății de Litere până la finalul perioadei de confirmare a locului ocupat;
 9. 2 fotografii tip buletin;
 10. Pașaport sau Carte de identitate (copie și original pentru conformitate);
 11. Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 la Metodologia de admitere 2023.

For non-EU citizens (who have a Baccalaureate diploma from outside the space of the European Union)

https://www.uoradea.ro/Foreign%20Students?structure=3

All the above and:

Certificate of recognition of high school studies issued by the Ministry of Education;

Baccalaureate diploma in original and in a certified translation into Romanian;

Certificate of language proficiency for Romanian (in case of enrolment in study programs taught in Romanian). Calendar for online examination

 

MASTERATE:

 1. Cerere de înscriere, formular tip;
 2. Certificatul de competență lingvistică (Proba C Bacalaureat sau alte certificate lingvistice: certificate de competență lingvistică eliberate de facultăți  de  profil filologic din România și/sau certificate internaționale: Goethe, ÖAD, DSD I, DSD II, Telc, Cambridge, IELTS, DELF, DALF, ECL etc.) 
  • Candidații care optează pentru programe de masterat în limbi străine (franceză, germană), pentru care nu au diplomă/adeverință de licență, vor putea obține gratuit în urma examinării un certificat de competență lingvistică (min. B1) pentru franceză și germană - calendarul examenelor online.
 3. Eseu argumentativ; TEMELE pentru eseuri
 4. Chitanțe/ordin de plată pentru achitarea taxei de înscriere (200 RON) - CHITANȚA specifică „ADMITERE la FACULTATEA DE LITERE, Universitatea din Oradea“;
 5. Diploma sau adeverința de licențiat/ă;
 6. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie cu ștampila „Conform cu originalul” aplicată și semnată de instituția unde se află diploma în original + adeverința de la această instituție prin care se adeverește depunerea originalului); Certificatul de naștere (copie și original pentru conformitate);
 7. Certificat de căsătorie (copie și original pentru conformitate), dacă este cazul;
 1. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea apt pentru studiu la Facultatea de Litere;
 2. Adeverință de la instituțiile de învățământ superior frecventate anterior înscrierii sau în paralel, care să menționeze numărul de semestre în care candidata/ul a beneficiat de un loc subvenționat de la bugetul de stat; adeverința se va depune la secretariatul Facultății de Litere până la finalul perioadei de confirmare a locului ocupat;
 3. 2 fotografii tip buletin;
 4. Pașaport sau Carte de identitate (copie și original pentru conformitate);
 5. Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3 la Metodologia de admitere 2024.

Eseul semnat olograf se poate trimite și prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . La dosar se va depune doar eseul pentru prima opțiune de înscriere, recomandăm însă indicarea a 2 opțiuni de înscriere. Vă rugăm consultați calendarul de înscriere.

TEMELE pentru eseuri

 

 Literatura română - relevanțe europene (în limba română)

1. Clasament pe baza mediei de la examenul de licență

2. Eseu argumentativ de 1000-2000 de cuvinte în limba engleză, franceză sau germană cu tema

Notat cu admis / respins  

 150 locuri de  școlarizare

 2 ani (120 credite)

         

 Cultură și civilizație europeană (în limba română) 1. Clasament pe baza mediei de la examenul de licență

2. Eseu argumentativ de 1000-2000 de cuvinte în limba engleză, franceză sau germană cu tema

Notat cu admis / respins
 Comunicare profesională și interculturală (în limbile: engleză + franceză sau engleză+germană)

1. Clasament pe baza mediei de la examenul de licență

2. Eseu argumentativ de 1000-2000 de cuvinte în limba engleză, franceză sau germană cu tema

Notat cu admis / respins
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon (în limbile engleză și franceză)

1.Clasament pe baza mediei de la examenul de licență

2. Eseu argumentativ de 1000-2000 de cuvinte în limba engleză sau franceză cu tema

Notat cu admis / respins

 

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 RON
Taxă contestaţii: 200 RON
Taxa de înmatriculare: 120 RON
Taxă procesare dosar pentru candidatii cu studii superioare anterioare efectuate în străinatate:150 Euro

Taxă procesare dosar pentru echivalare și înmatriculare în an superior: 600 RON

CONT bancar, UO

 

REGULAMENT propriu admitere

 

 

back

 

 

 

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro