Back to Top

Cadre didactice limba și literatura română

Prof. univ. dr. Ion SIMUŢ (cadru didactic asociat, conducător de doctorat)

Domenii de competenţă: literatură română (secolul XX), literatură comparată (secolele XX, XXI)

Discipline predate: Literatură română postbelică, Postmodernismul românesc, Romanul românesc contemporan, Ipostaze româneşti ale discursului critic, Generaţia '60 în literatura română

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 029 | Consultaţii:

 

Prof. univ. dr. habil. Florin CIOBAN

Domenii de competenţă: folclor literar, antropologie culturală, metodica predării limbii şi literaturii române, literatură pt. copii, limba română ca limbă străină

Discipline predate: Antropologie și literatură, Etnologie și folclor literar românesc, Didactica limbii și literaturii române, Identitate culturală românească

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 004 | Consultaţii:

 

Conf. univ. dr. Dumitru DRAICA (cadru didactic asociat)

Domenii de competenţă: limba română contemporană, lingvistică generală

Discipline predate: Limba română contemporană – fonetică şi lexicologie, Lingvistică generală, Tehnici de comunicare scrisă

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0746 607336

Cabinet: 032 | Consultaţii:

 

Conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă

Domenii de competenţă: literatură română (interbelica)

Discipline predate: Literatura română interbelică (proza), Literatura română interbelică (poezia), Dramaturgie românească interbelică, Modalități narative interbelice, Istoria literaturii române. Repere fundamentale, Începutul de secol XX în literatura română (opț.)

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 002 | Consultaţii:

 

Conf. univ. dr. Delia Maria RADU

Domenii de competenţă: literatură comparată

Discipline predate: Literatura universală și comparată. Renașterea și secolele XVII-XVIII, Literatura universală și comparată. Secolul XIX, Teoria literaturii, Practică de specialitate

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 029 | Consultaţii:

 

Conf. univ. dr. Dana SALA

Domenii de competenţă: literatură comparată, literatură română

Discipline predate: Literatura universală și comparată. Antichitatea și Evul Mediu; Dramaturgie românească contemporană; Artă, imagine și spectacol în literatura română contemporană (opț.); Orientări radicale ale modernismului românesc; Avangardismul românesc (opț.)

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 029 | Consultaţii:

 

Lect. univ. dr. Valerica DRAICA

Domenii de competenţă: stilistică, limba română ca limba străină

Discipline predate: Stilistică, Probleme de ortografie a limbii române (opț.), discipline de limbă română la anul pregătitor

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 032 | Consultaţii:

 

Lect. univ. dr. Marius MIHEŢ

Domenii de competenţă: literatura română (secolele XX și XXI), literatura universală și comparată, estetică

Discipline predate: Literatura română postbelică, Posmodernismul românesc, Literatura universală și comparată (secolul XX), Literatura exilului și diasporei, Literatura română postdecembristă, Estetică

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 029 | Consultaţii:

 

Lect. univ. dr. Paula NEAMŢU

Domenii de competenţă: limbă română contemporană, limba română ca limbă străină

Discipline predate: LRC. Morfologia, LRC. Sintaxa, Tehnici de comunicare orală, discipline de limba română la anul pregătitor

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 002 | Consultaţii:

 

Lect. univ. dr. Anca Tomoioagă

Domenii de competenţă: literatura română (marii clasici), limba română pentru străini

Discipline predate: Literatura română (marii clasici), Repere în literatura română. Eminescu, limba română la anul pregătitor, Ipostaze românești ale discursului critic

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cabinet: 002 | Consultaţii:

 

Asist. univ. dr. Anamaria-Bianca Tonţ

Domenii de competenţă: limba română contemporană, limba română ca limbă străină

Discipline predate: Romanian language (compulsory for foreign students), Tehnici de redactare şi compoziţie, Limba română: limbaj specializat

Cabinet: C014

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro