Back to Top

Erasmus Plus

Programul Erasmus +

Începând din anul universitar 2002-2003 facultatea noastră participă la programul de mobilităţi pentru studenţi şi profesori Erasmus. În prezent avem un număr de 69 acorduri Erasmus cu universităţi din Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Slovenia, Turcia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Slovacia, Cehia, Marea Britanie.

MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI 2021-2022

Criterii de selecţie

Studenţii care doresc să candideze pentru obţinerea unei burse trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să aibă bune cunoştinţe de limba franceză/germană /engleză;

- să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să conţină: o scrisoare de intenţie şi un CV (format Europass) redactate în limba franceză/germană/engleză, o copie după buletin, o poză tip paşaport;

- să se prezinte la un interviu.

Aceste criterii au fost aprobate de către Consiliul Facultăţii de Litere în şedinţa din data de 5.02.2015.

Selecţia studenţilor va avea loc în data de 31 martie.

MOBILITĂȚI PENTRU PROFESORI 2021-2022

Comisia Erasmus a Facultăţii de Litere
Lect. dr. Mădălina Pantea  - preşedinte
Conf. dr. Veronica Buciuman - membru
Conf. dr. Delia Radu - membru
Conf. dr. Daciana Vlad - membru
Lect. dr. Éva Székely - membru

Coordonator Erasmus: Lect. dr. Mădălina Pantea; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

back

 

 

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro