Back to Top

Catedra de limba şi literatura engleză

LOGO1

Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, în formula în care funcţionează acum, a fost înfiinţat în 1995, o dată cu extinderea şi diversificarea Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea. Limba engleză are însă o veche tradiţie de predare în învăţământul superior orădean, ce datează din anii 1960. 

Atât la nivelul studiilor de licenţă, cât şi la cel al studiilor de masterat există preocuparea constantă de a armoniza ariile curriculare de pregătire profesională în spiritul principiilor Declaraţiei de la Bologna; aceste obiective se regăsesc fie în structurarea modulară a cursurilor, fie în diversificarea cursurilor elective, ori în asigurarea unei calificări adecvate diplomei obţinute la absolvire.

În activitatea departamentului se disting mai multe direcţii de interes vizând în primul rând  activitatea didactică axată pe o cât mai bună colaborare cu studenţii şi pe asigurarea unui climat educaţional favorabil. Atât profesorii, cât și studenții sunt constant implicați în diverse proiecte, parteneriate cu instituții, universități și școli, precum: Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Șincai’’, Muzeul Țării Crișurilor și Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor”, I.S.J. Bihor, Asociația pentru Promovarea Cooperării în Educație, Universitatea Emanuel, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Colegiul Național „Iosif Vulcan”, Colegiul Național „M. Eminescu”, asigurându-se astfel organizarea și buna desfășurare a  unor activități interactive și cultural-educative, cum ar fi: Clubul de lectură în limbi străine, Seri culturale - lectură dramatizată, Creative Writing, Reading Club, Blending Arts: Reading a Sculpture sau  Blending Arts: Reading an Artifact.

Departamentul de engleză al Facultății de Litere din Oradea încurajează studenții să participe la diverse concursuri inter-universitare (concursul de traduceri Shades of Meaning, organizat în fiecare an de Colectivul de Limba Engleză din cadrul Facultății de Litere, Teologie şi Istorie a Universității de Vest din Timişoara, sau Concursul de traduceri pentru elevi și studenți organizat de Universitatea 1 Decembrie, Alba-Iulia) pentru ca aceștia să devină tot mai competitivi și mai competenți pe piața muncii.

Ca preocupare extracurriculară, departamentul de engleză organizează Students' Drama Club, o activitate menită să cultive partea artistică, creativitatea și expresivitatea în comunicare, un proiect extrem de drag studenților noștri, ce se finalizează cu punerea în scenă a unui spectacol de teatru.

În buna tradiție a schimbului cultural internațional, Departamentul de engleză organizează Conferința Internațională bianuală Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World, desfășurată la sfârșitul lunii martie în anii impari, precum și evenimentul academic Seminars in Aglophone Studies, consumat în fiecare an în luna mai.

Departamentul de engleză al Facultății de Litere din Oradea își propune să atragă constant toate părțile implicate în procesul academic, fie de cercetare, fie de predare, astfel încât viitorii absolvenți ai facultății noastre să beneficieze de deschidere, de oportunități reale și de profesionalism, la finele studiilor. 

Pagină Facebook: Department of English, Faculty of Letters, University of Oradea

Pagină Instagram: englishdepartment.oradea 

Fulbright Logo

Consiliul departamentului:

 Director de departament:

                Conf. univ. dr. GIULIA SUCIU

                Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Membri:

            Conf. univ. dr. IOANA CISTELECAN

            Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Lect. univ. dr. ÉVA SZÉKELY

            Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comisia Fulbright Româno-Americană

Conferința "Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World" (VIII)

Proiectul Blending Arts

Proiectul Reading Club

Students' Drama Club

back

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro