Absolvenților programelor de studii de masterat li se deschid o serie de oportunităţi pe piaţa muncii, ei putând să profeseze în calitate de:

  • traducători, profesori de limba şi literatura la nivel liceal (pentru absolvenţii de filologie), redactori, reporteri, jurnalişti, corectori, bibliotecari, funcţionari publici în cadrul unor organisme europene sau naționale.

Absolvirea oricăruia dintre cele patru pograme de masterat permite înscrierea la doctorat.

 

Comunicare profesională și interculturală. Traduceri specializate (în engleză - franceză/germană)

Domeniul de masterat: Filologie

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

 istockphoto 1032296056 612x612

Programul de masterat dedicat comunicării în context profesional se adresează tuturor absolvenților de studii de licență, din orice domeniu, care doresc să își perfecționeze abilitățile de traducere, comunicare și negociere în limbile engleză, franceză și germană. Totodată se adresează profesorilor din școlile pentru limba germană ca limbă maternă. În forma actuală programul este acreditat  ca masterat profesional, având o structură orientată spre practică și învățare aplicativă. Practica profesională se desfășoară în cadrul companiilor cu care Facultatea de Litere are încheiate acorduri. Componenta teoretică se axează pe aprofundarea cunoștințelor de limbă străină până la nivel avansat, Facultatea de Litere punând la dispoziția studenților laboratoare cu dotări speciale pentru activitățile de traduceri și comunicare.

Literatura română – relevanţe europene

Domeniul de masterat: Filologie

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

 carti

Masteratul Literatura română – relevanţe europene, de patru semestre, funcţionează în cadrul facultăţii începând din anul universitar 2008-2009. Programul urmăreşte o aprofundare a studiilor de licenţă din cadrul specializării limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină. Programul de studii masterale în această formă este acreditat ca program de masterat de cercetare.

Cursurile propuse în cadrul acestui masterat vizează următoarele obiective:

  • completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursurilor de licenţă (conţinutul cursurilor de masterat nu se suprapune cu cel al cursurilor de licenţă);
  • acoperirea diferenţei de nivel dintre pregătirea unui profesor de gimnaziu şi cea a unui profesor de liceu;
  • asigurarea unui nivel de pregătire necesar unei eventuale continuări a studiilor la doctorat.

Acest masterat răspunde exigenţelor absolvenţilor doritori să-şi continue studiile în vederea obţinerii unei calificări superioare sau în vederea focalizării ulterioare pe cercetare.

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon

Domeniul de masterat: Filologie

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

 bicile
Masteratul Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon se organizează la Facultatea de Litere începând din anul universitar 2008-2009 şi propune cursuri din domeniul literaturilor engleză şi franceză.

Acest program de masterat are în vedere formarea următoarelor tipuri de competenţe:

  • didactice: prin transmiterea de informaţii specifice şi de actualitate legate de dinamica literaturii moderne franceze şi britanice; prin evaluarea aspectelor modernismului în artă pornind de la concepte consacrate de tipul art nouveau; prin dezvoltarea unei atitudini pozitive de înţelegere, acceptare şi promovare a literaturii engleze sau franceze de pe întregul mapamond;
  • de cercetare: prin investigarea aspectelor ale paradigmelor identităţii culturale în creaţii reprezentative pentru diverse produse culturale din domeniile literaturii, artelor plastice și a cinematografiei;
  • atitudinale: prin dezvoltarea gândirii critice și a comportamentului investigativ legate de discursurile specifice spațiilor culturale și epocilor studiate.

 Cultură şi civilizaţie europeană

Domeniul de masterat: Filologie

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

 europeans

Masteratul Cultură şi civilizaţie europeană a fost înfiinţat la Facultatea de Litere din Oradea în anul 2003, din dorința de a oferi absolvenților ciclului de licență, de la Litere, dar și de la alte specializări, un program de studii intercultural şi interdisciplinar. Acesta se distinge prin abordarea comparativă a fenomenelor studiate şi axarea pe o problematică de extremă actualitate în context naţional şi european: cunoaşterea şi înţelegerea altor modele culturale europene. Prin cursurile pe care le oferă, masteratul vizează aprofundarea cunoaşterii Europei contemporane, a rădăcinilor sale istorice şi a prezentului ei, precum şi a multiculturalismului care o caracterizează. În acelaşi timp, propune o reflexie critică şi nuanţată, liberă de stereotipii şi clişee, a ceea ce a însemnat şi înseamnă ideea europeană.

 

back