Back to Top

International collaborations

ATLANTE - educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului în era globalizării

Proiectul şi-a propus să realizeze un curriculum european în care tematica lui să se regăsească în diversele discipline umaniste studiate în Europa: limbă şi literatură, ştiinţe socio-umane, limbi străine etc. Facultatea de Litere, ca partener în acest proiect, a editat un CD de prezentare a cercetării aferente, a programei definitivate şi a numeroase activităţi didactice relaţionate cu tematica avută în vedere.

Desfăşurare: 2004 - 2006

Cadre didactice membre în echipă: lect. dr. Florin Cioban, conf. dr. Crenguța Bocşe

Web: link

SOB – school on borders, specificul şcolii în regiunile de frontieră din Europa

Proiectul îşi propune perfecţionarea cadrelor didactice care predau în regiuni inter- şi multiculturale din Europa în vederea abordării conţinutului disciplinelor predate în manieră interdisciplinară, dar şi interculturală. Urmând modele antropologice consacrate, dar având şi o contribuţie proprie la elaborarea de noi modele de cercetare a specificului cultural etnic şi interferativ în regiuni de frontieră, Facultatea de Litere are o implicare didactică şi de cercetare în toate fazele de desfăşurare ale proiectului.

Desfăşurare: 2007 - 2009

Cadre didactice membre în echipă: lect. dr. Florin Cioban, lect. dr. Marius Miheţ, conf. dr. Crenguţa Gânscă

Web:

Programe ale fundației Robert Bosch

Din anul 2003 specializarea limba şi literatura germană, în combinaţiile aferente, are un acord de colaborare cu Fundaţia Robert Bosch din Germania. Această colaborare se concretizează prin prezenţa unui lector german la catedră. Lectorul Fundaţiei Robert Bosch răspunde, printre altele, de diseminarea informaţiilor referitoare la bursele de studiu şi cercetare ale DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), ale Theodor Heuss Kolleg sau ale altor fundaţii din Germania.

În luna octombrie a fiecărui an se organizează o întâlnire cu lectorul DAAD din Timişoara pentru a transmite studenţilor ultimele noutăţi şi cerinţe legate de candidatura pentru aceste burse. Cu acelaşi prilej se organizează un test de limba germană pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică necesar candidaţilor pentru bursele DAAD. Aceste burse se adresează studenţilor şi profesorilor din toate domeniile.

Comisia Fulbright Româno-Americană

În conformitate cu  prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile în domeniul culturii , educației și învățământului, precum și în baza Acordului dintre cele doua Guverne privind înființarea și funcționarea Comisiei Fulbright, o serie de lectori și tineri cercetători americani au câștigat bursa Fulbright de predare/si cercetare în România, colaborând de-a lungul anilor cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, după cum urmează:

  1. Dr. Roger James Craik, Writing,English Language - The Establishment and Implementation of an Undergraduate Workshop-Based Poetry Writing Program in the English Department of Oradea University, Romania, Kent State University-Ashtabula, Ashtabula, OH , 2013-2014
  2. Damaris Lois Bangean , English Teaching Assistantship (ETA)        Chapman University, CA, 2016-2017
  3. Gunn, Kelly English Teaching Assistantship (ETA), James Madison University, VA, 2017-2018
  4. Jusczak, Meghan, English Teaching Assistantship (ETA), University of Delaware, DE, 2019-2020
  5. Martha Brown, English Teaching Assistantship (ETA), SUNY at Albany, NY, 2022-2023

 

back

 

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro