Back to Top

Burse

Anul universitar 2023 – 2024 – Semestrul II

Lista finală bursieri

Lista provizorie bursieri

 

BURSE SOCIALE

Anunț depunere dosare pt. burse sociale (perioada 1-15 aprilie)

FORMULARE BURSE SOCIALE

Cerere pentru acordarea bursei sociale

Declarație pe proprie răspundere

Acord de prelucrare date cu caracter personal

Acord de prelucrare date cu caracter personal – membri de familie

Anul universitar 2023 – 2024 – Semestrul I

Lista finală bursieri

LISTE PROVIZORII

Burse sociale

Burse sociale ocazionale

Burse de performanță științifică

Burse de performanță academică

Bursele Statului Român

Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Litere în cursul zilei de 6.12.2023 până la ora 12:00.

BURSE SOCIALE

Anunț burse sociale

Salariu de bază minim net

FORMULARE BURSE SOCIALE

Cerere pentru acordarea bursei sociale

Declarație pe proprie răspundere

Acord de prelucrare date cu caracter personal

Acord de prelucrare date cu caracter personal – membri de familie

BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

Cerere pentru acordarea bursei de performanță științifică

Regulament  de acordare a burselor la Facultatea de Litere

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea

back

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro