Centre de cercetare

Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul centrului vizează domeniul literaturii române şi al literaturii comparate. Cele trei colective de cercetare investighează identitatea literaturii române şi simbolurile culturale româneşti în raport cu celelalte culturi, evidenţiind sincronizările, afinităţile şi influenţele vizibile în spaţiul producerii şi receptării literaturii şi al traducerilor operelor literare.

Volume colective publicate în cadrul activităţii centrului de cercetare:

caragiale

Hanţiu, Ecaterina, Székely, Eva, Suciu, Giulia, Art Nouveau, Modern Art: ecouri literare. Antologie, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.

caragiale

Mateoc, Teodor (ed.), Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2009.

caragiale

Mateoc, Teodor (ed.), Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (II), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011.