Centre de cercetare

Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul centrului vizează domeniul literaturii române şi al literaturii comparate. Cele trei colective de cercetare investighează identitatea literaturii române şi simbolurile culturale româneşti în raport cu celelalte culturi, evidenţiind sincronizările, afinităţile şi influenţele vizibile în spaţiul producerii şi receptării literaturii şi al traducerilor operelor literare. Află mai multe...

Volume colective publicate în cadrul activităţii centrului de cercetare:

caragiale

Petra-Petrescu, Horia, Ion Luca Caragiale – Leben und Werke / Viaţa şi opera, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2004 (traducere de Orlando Balaş, Veronica Buciuman, Ruxandra Chişe, Denisa Magheru, Elena Pop, Ioana Sarca, Magdalena Stark, Teodora Ştefănescu, Stefan Sassenberg; ediţie îngrijită de Ioan Derşidan şi Rudolf Windisch; prefaţă de Ioan Derşidan, postfaţă de Klaus Bochmann).

caragiale

Simuţ, Ion (coord.), Valenţe europene ale literaturii române contemporane, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.

caragiale

Simuţ, Ion (coord.), Competiţia ficţiunilor. Investigaţii de critică literară, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007.

descarca Alex Ştefănescu, Ion Simuţ şi şcoala sa de critică
caragiale

Derşidan, Ioan (coord.), Iconi ai modernităţii, Editura Universităţii din Oradea, 2007.

caragiale

Simuţ, Ion (coord.), The European Dimension of Contemporary Romanian Literature, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.

caragiale

Hanţiu, Ecaterina, Székely, Eva, Suciu, Giulia, Art Nouveau, Modern Art: ecouri literare. Antologie, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.

caragiale

Grati, Aliona, Derşidan, Ioan, Cioban, Florin, Radu, Delia (coord.), Cultură-Identitate-Globalizare, Editura Universităţii din Oradea, 2011.

caragiale

Mateoc, Teodor (ed.), Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2009.

caragiale

Mateoc, Teodor (ed.), Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (II), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011.