Relaţii internaţionale:

carte

Programul Erasmus +

Începând din anul universitar 2002-2003 facultatea noastră participă la programul de mobilităţi pentru studenţi şi profesori Erasmus. În prezent avem un număr de 69 acorduri Erasmus cu universităţi din Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Slovenia, Turcia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Slovacia, Cehia, Marea Britanie.

MOBILITĂŢI PENTRU STUDENŢI 2021-2022


Criterii de selecţie

Studenţii care doresc să candideze pentru obţinerea unei burse trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să aibă bune cunoştinţe de limba franceză/germană /engleză;

- să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să conţină: o scrisoare de intenţie şi un CV (format Europass) redactate în limba franceză/germană/engleză, o copie după buletin, o poză tip paşaport;

- să se prezinte la un interviu.

Aceste criterii au fost aprobate de către Consiliul Facultăţii de Litere în şedinţa din data de 5.02.2015.

Selecţia studenţilor va avea loc în data de 31 martie.

MOBILITĂŢI PENTRU PROFESORI 2021-2022Comisia Erasmus a Facultăţii de Litere
Conf. dr. Daciana Vlad - preşedinte
Conf. dr. Veronica Buciuman - membru
Conf. dr. Delia Radu - membru
Conf. dr. Crenguţa Gânscă - membru
Lect. dr. Eva Syekely - membru

Coordonator departamental: Conf. dr. Daciana Vlad; dvlad@uoradea.roProiecte Erasmus Lifelong Learning

ATLANTE - educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului în era globalizării

Proiectul şi-a propus să realizeze un curriculum european în care tematica lui să se regăsească în diversele discipline umaniste studiate in Europa: limbă şi literatură, ştiinţe socio-umane, limbi străine etc. Facultatea de Litere, ca partener în acest proiect, a editat un CD de prezentare a cercetării aferente, a programei definitivate şi a numeroase activităţi didactice relaţionate cu tematica avută în vedere.

Desfăşurare: 2004 - 2006

Cadre didactice membre în echipă: lect. dr. Florin Cioban, conf. dr. Crenguta Bocşe

Web: linkSOB – school on borders, specificul şcolii în regiunile de frontieră din Europa

Proiectul îşi propune perfecţionarea cadrelor didactice care predau în regiuni inter- şi multiculturale din Europa în vederea abordării conţinutului disciplinelor predate în manieră interdisciplinară, dar şi interculturală. Urmând modele antropologice consacrate, dar având şi o contribuţie proprie la elaborarea de noi modele de cercetare a specificului cultural etnic şi interferativ în regiuni de frontieră, Facultatea de Litere are o implicare didactică şi de cercetare în toate fazele de desfăşurare ale proiectului.

Desfăşurare: 2007 - 2009

Cadre didactice membre în echipă: lect. dr. Florin Cioban, lect. dr. Marius Miheţ, conf. dr. Crenguţa Gânscă

Web:Programe ale fundatiei Robert Bosch

Din anul 2003 specializarea limba şi literatura germană, în combinaţiile aferente, are un acord de colaborare cu Fundaţia Robert Bosch din Germania. Această colaborare se concretizează prin prezenţa unui lector german la catedră. Lectorul Fundaţiei Robert Bosch răspunde, printre altele, de diseminarea informaţiilor referitoare la bursele de studiu şi cercetare ale DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), ale Theodor Heuss Kolleg sau ale altor fundaţii din Germania.

În luna octombrie a fiecărui an se organizează o întâlnire cu lectorul DAAD din Timişoara pentru a transmite studenţilor ultimele noutăţi şi cerinţe legate de candidatura pentru aceste burse. Cu acelaşi prilej se organizează un test de limba germană pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică necesar candidaţilor pentru bursele DAAD. Aceste burse se adresează studenţilor şi profesorilor din toate domeniile.