Granturi şi proiecte de cercetare

A. Valenţe europene ale literaturii române contemporane

Grant CNCSIS Tip A, Cod CNCSIS: 1083/2007; durata: 2007-2008; director: prof. dr. Ion Simuţ; finalitate: volumele:

caragiale

Simuţ, Ion (coord.), Valenţe europene ale literaturii române contemporane, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.

caragiale

Simuţ, Ion (coord.), The European Dimension of Contemporary Romanian Literature, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.

caragiale

Simuţ, Ion, Europenitatea romanului românesc contemporan, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.

Echipa de cercetare:

Prof. dr. Ion Simuţ (director de proiect), prof. dr. Paul Magheru, prof. dr. Ioan Derşidan, prof. dr. Valentin Chifor, prof. dr. Liana Cozea, prof. dr. Dana Cipău, prof. dr. Ecaterina Hanţiu, conf. dr. Teodor Mateoc, conf. dr. Magda Danciu, conf. dr. Crenguţa Gânscă, lect. dr. Dana Sala, lect. dr. Delia Radu, lect. dr. Florin Cioban, lect. dr. Rodica Tomescu, lect. dr. Floarea Mateoc, lect. dr. Dan Popescu, lect. drd. Veronica Buciuman, lect. dr. Ioana Sarca, lect. drd. Adina Pruteanu, asist. dr. Denisa Igna, asist. drd. Marius Miheţ, asist. drd. Graţian Cormoş, prep. Andrei Simuţ; doctoranzi: Alin Creangă, Ioana Revnic, Antonia Pâncotan


B. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interculturală la tinerii profesori de limba engleză

Proiect de mobilităţi Leonardo Da Vinci LLP-LdV/PLM/2007/RO/059, adresat segmentului PLM (People on the Labour Market).

Proiectul a fost câştigat de Facultatea de Litere din Oradea în urma selecţiei organizate în 2007 de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul programului comunitar Lifelong Learning Programme LLP – 2007-2013.

Perioada plasamentului: 14 sept. - 11 oct. 2008.

Parteneri: Instituto de Educación Secundaria “Felipe de Borbón”, Ceuti, Murcia, Spania, coordonator partener- Jesus Martinez Reche.

Buget final aprobat: 11.484 euro.

Echipa de management a proiectului: prof. univ.dr. Paul Magheru, director; conf. univ. dr. Dana Sala, prof. univ.dr. Călin Băban, ec. Simona Man. Participanţi: Balaj Alina Marinela, Bolojan Diana Silvia, Breazdău Ramona, Duma Mirela Sanda, Gligor Ramona Georgeta, Mitra Ioana Raluca.

Proiectul reflectă preocuparea Facultăţii de Litere pentru evoluţia foştilor studenţi, în vederea obţinerii unor calificări europene şi a unor abilităţi şi competenţe noi, precum şi a recunoaşterii lor pe piaţa muncii.

Proiectul a răspuns nevoii de inventariere, înţelegere, preluare şi adaptare a bunelor practici didactice şi socio-relaţionale în comunităţile interculturale. Vizând integrarea în noua formă de organizare a procesului instructiv-educativ din instituţia-gazdă, Instituto de Educacion Secundaria „Felipe de Borbon”din Ceuti, Murcia, participanţii au lucrat în situaţii profesionale noi şi de o calitate avansată, aspect care a dus la asumarea profesionalismului în activităţile de predare a limbii engleze la clase interculturale, respectiv educaţia accesibilă şi de înaltă calitate. Participanţii au dobândit competenţe şi abilităţi în predarea limbii engleze la clase cu specific intercultural. Ei vor putea să folosească şi să aplice cunoştintele, abilităţile şi competenţele obţinute în cadrul şcolilor din Romania unde lucrează/vor lucra, asigurând transferul de expertiză în acest domeniu.