Certificate de competenţă lingvistică

carte

Facultatea de Litere eliberează certificate de competenţă lingvistică pentru limbile română, engleză, franceză şi germană. Aceste certificate sunt eliberate cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi al Uniunii Europene şi certifică nivelurile de competenţe de comunicare de la A1 la B2.
Certificatele sunt recunoscute de către instituţiile publice şi companiile naţionale şi internaţionale. Certificatele pot servi la angajare, la admiterea la doctorat sau pentru obţinerea unor burse de studii în cadrul schimburilor academice internaţionale, cum ar fi schimburile Erasmus. Ele sunt valabile 2 ani.

Candidaţilor li se testează competenţa de înţelegere a limbii vorbite şi a unui text scris, precum şi competenţa de exprimare orală şi în scris.

Certificatul de competenţă lingvistică se obţine astfel:

1. Se completează o cerere de examinare adresată decanului Facultăţii de Litere;

2. Se plăteşte taxa de examinare la casieria centrală a universităţii (Biroul TAXE);

3. Se susţine un test de limbă scris şi oral.


Comisii:

Română: conf. dr. Crenguţa Gânscă (preşedinte), conf. dr. Claudia Leah, lect. dr. Adina Pruteanu

Engleză: lect. dr. Giulia Suciu (preşedinte), lect. dr. Adina Pruteanu, conf. dr. Claudia Leah

Franceză: conf. dr. Daciana Vlad (preşedinte), lect. dr. Teodora Cernău, lect. dr. Simona Suta

Germană: conf. dr. Daciana Vlad (preşedinte), conf. dr. Veronica Buciuman, lect. dr. Denisa Igna


Programarea testelor:

Română: 4.03-ora 10, 14.03-ora 12, 1.04-ora 10, 18.04-ora 12, 6.05-ora 10, 30.05-ora 12, 3.06-ora 10, 6.06-ora 12
Engleză : 7.03-ora 12, 18.03-ora 10, 4.04-ora 12, 15.04-ora 10, 9.05-ora 12, 27.05-ora 10, 3.06-ora 10, 6.06-ora 12
Franceză : ultima zi de joi din luna, ora 12; prima zi de vineri din luna, ora 10
Italiană : prima zi de vineri din luna, ora 10
Germană : ultima zi de joi din luna, ora 9-14
Contact: Liliana Tăuţan - lilianatautan@gmail.com; 0740991173

METODOLOGIA EXAMENULUI pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică la limba română


descarca metodologia in format .pdf

Modele teste limba română


descarca teste in format .pdf