Organigrama Centrului de limbi moderne

Director:Dr. Veronica Buciuman

Coordonator lb. română:Dr. Paula Nemţuţ

Coordonator lb. engleză:Dr. Claudia Leah

Coordonator lb. germană:Dr. Orlando Balaş

Coordonator lb. franceză:Dr. Florica Mateoc

Coordonator lb. spaniolă:Dr. Ioana Alexandrescu

Coordonator lb. italiană:Dr. Simona Şuta

Secretar:Dorina Leuce

 

Centrul de limbi moderne este condus de către Consiliul CLM din care fac parte: decanul Facultăţii de Litere, directorul CLM şi coordonatorii pentru fiecare limbă.