Organigrama Centrului de limbi moderne

Director:Conf. dr. Veronica Buciuman

Coordonator lb. română:Lect. dr. Paula Nemţuţ

Coordonator lb. engleză:Conf. dr. Claudia Leah

Coordonator lb. germană:Lect. dr. Orlando Balaş

Coordonator lb. franceză:Conf. dr. Florica Mateoc

Coordonator lb. spaniolă:Lect. dr. Ioana Alexandrescu

Coordonator lb. italiană:Lect. dr. Simona Şuta

Secretar:Dorina Leuce

 

Centrul de limbi moderne este condus de către Consiliul CLM din care fac parte: decanul Facultăţii de Litere, directorul CLM şi coordonatorii pentru fiecare limbă.