Centrul de limbi moderne (CLM)

carte

Centrul de limbi moderne (CLM) este o şcoală de limbi moderne care se bazează pe expertiza şi experienţa cadrelor didactice din Facultatea de Litere şi care poate garanta reuşita învăţării.

Cursurile de limbi moderne ale CLM sunt orientate către:

CLM

CLM organizează examene pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică şi cursuri de pregătire pentru aceste examene. Certificatele eliberate de CLM au avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Examinarea pentru obţinerea acestor certificate parcurge toate etapele prevăzute de Cadrul european de referinţă pentru limbi străine: exprimare scrisă şi orală, înţelegere scrisă şi orală, interacţiune şi spontaneitate în comunicare.

Activitatea centrului se desfăşoară, de regulă, în perioade compacte de instruire, folosind tehnologia învăţământului informatizat completată cu modalităţile de învăţare specifice didacticii limbilor moderne.