Publicaţii

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula limba şi literatura română

analele

Revistă a departamentului de limba şi literatura română a Facultăţii de Litere, ce apare din 1967. Cuprinde articole şi studii din domeniul filologic.

pagina publicaţiei

Confluenţe. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula limbi şi literaturi moderne

analele

Revistă a departamentelor de limbi moderne (engleză, franceză-germană) ale Facultăţii de Litere, ce apare din 1968 cu titlul Analele Universităţii din Oradea, iar din 2007 cu titlul schimbat în Confluenţe. Cuprinde articole şi studii din domeniul filologic.

pagina publicaţiei

Studii de lingvistică

studii de lingvistica

Revista de lingvistică a Facultăţii de Litere. Cuprinde articole din toate domeniile lingvisticii.

pagina publicaţiei

Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World

Cultural Texts and Contexts

Publicaţie periodică de tip proceedings cu apariţie bianuală, care cuprinde lucrările prezentate în cadrul conferinței internaționale Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World, conferință bianuală organizată de Departamentul de Limba și Literatura Engleză începând din anul 2009.

pagina publicaţiei