Cursuri de limba română

Curs A1/A2 Curs B1 Curs B2 Cursuri de pregătire pt. certificate europene (B2/C1) Cursuri de limbaje de specialitate (B2/C1)
- Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare;

- certificat de competenţă lingvistică la cerere;

- noţiuni de bază pentru un nivel de înţelegere şi exprimare în situaţii uzuale, pe teme utile.- Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare;

- certificat de competenţă lingvistică la cerere;

- noţiuni de limbă pentru înţelegerea şi exprimarea argumentativă, a discursurilor media şi la locul de muncă.- Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare;

- certificat de competenţă lingvistică la cerere;

- noţiuni complexe de limbă pentru înţelegerea vorbitorilor nativi, exersarea conversaţiei pe teme complexe, cu posibilitatea introducerii limbajelor de specialitate.


- Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare;

- certificat de competenţă lingvistică la cerere;

- se lucrează ţintit pe tipicul fiecărui examen;

- se adresează celor care doresc să consolideze un anumit nivel de limba străină şi intenţionează să susţină un examen pentru certificatele europene.
- Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare;

- certificat de competenţă lingvistică la cerere;

- se adresează diverselor categorii profesionale.

- oricând la cerere pentru grupuri compacte


- oricând la cerere pentru grupuri compacte


- oricând la cerere pentru grupuri compacte


- oricând la cerere pentru grupuri compacte


- oricând la cerere pentru grupuri compacte


Secretariat CLM:
0259 408 201

- până la o săptămână înainte de începerea fiecărui curs;


Secretariat CLM:
0259 408 201

- până la o săptămână înainte de începerea fiecărui curs;


Secretariat CLM:
0259 408 201

- până la o săptămână înainte de începerea fiecărui curs;


Secretariat CLM:
0259 408 201

- până la o săptămână înainte de începerea fiecărui curs;


Secretariat CLM:
0259 408 201

- până la o săptămână înainte de începerea fiecărui curs;


- copie buletin;

- cerere tip

- copie chitanţă (plata integrală a taxei)


- copie buletin;

- cerere tip

- copie chitanţă (plata integrală a taxei)


- copie buletin;

- cerere tip

- copie chitanţă (plata integrală a taxei)


- copie buletin;

- cerere tip

- copie chitanţă (plata integrală a taxei)


- copie buletin;

- cerere tip

- copie chitanţă (plata integrală a taxei)


578 lei/modul
(4-7 cursanţi)

510 lei/modul
(8-12 cursanţi)


578 lei/modul
(4-7 cursanţi)

510 lei/modul
(8-12 cursanţi)


578 lei/modul
(4-7 cursanţi)

510 lei/modul
(8-12 cursanţi)


646 lei/modul
(4-7 cursanţi)

578 lei/modul
(8-12 cursanţi)


646 lei/modul
(4-7 cursanţi)

578 lei/modul
(8-12 cursanţi)