Cercetare

carte

La nivelul Facultăţii de Litere activitatea de cercetare e axată pe două mari domenii:

Rezultatele activităţii de cercetare a cadrelor didactice sunt valorificate prin participări la conferinţe naţionale şi internaţionale şi prin publicaţii atât în cele două reviste ale facultăţii, cât şi în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Cadrele didactice sunt implicate de asemenea în programe de cercetare cu finanţare internă (granturi CNCSIS) sau externă.

Din 2006, în cadrul facultăţii funcţioneaza Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naţionale în contextul globalizării.