Conducerea facultăţii

Decan:Prof. univ. dr. Teodor Mateoc

Contact: tmateoc@uoradea.ro

Prodecan:Lect. univ. dr. Delia Radu

Contact: dradu@uoradea.ro