Conducerea facultăţii

Decan:Conf. univ. dr. Veronica Buciuman

Contact: vbuciuman@uoradea.ro; 0259 408 285

Audiențe: miercuri 12-14