Conducerea facultăţii

Decan:Prof. univ. dr. habil. Florin Cioban

Contact: fcioban@uoradea.ro

Prodecan:Conf. univ. dr. Veronica Buciuman

Contact: vbuciuman@uoradea.ro