Departamentul de limba şi literatura engleză

litere-mic

Departamentul de limba şi literatura engleză, în formula în care funcţionează acum, a fost înfiinţat în 1995, odată cu extinderea şi diversificarea Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea. Limba engleză are însă o veche tradiţie de predare în învăţământul superior orădean, ce datează din anii 1960.

Atât la nivelul studiilor de licenţă, cât şi la nivelul studiilor de masterat există preocuparea de a armoniza ariile curriculare de pregătire profesională în spiritul principiilor Declaraţiei de la Bologna, manifeste în structurarea modulară a cursurilor, în diversificarea cursurilor elective, în asigurarea unei calificări adecvate diplomei obţinute la absolvire.

În activitatea departamentului se disting mai multe direcţii de interes, legate în primul rând de activitatea didactică, care vizează o cât mai bună colaborare cu studenţii şi asigurarea unui mediu educaţional favorabil. Aceeaşi importanţă o are şi implicarea în cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, care le adună în jurul unor teme de cercetare comune din domeniul studiilor culturale, literare sau lingvistice. Activitatea de cercetare se materializează în articole prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale şi publicate în volume individuale sau colective. Aceste participări ale profesorilor la conferinţe, seminarii sau workshop-uri poziţionează departamentul la un nivel superior de vizibilitate naţională şi internaţională.

Trebuie menţionat şi faptul că începând din anul 1996 şi până în anul 2000, în colaborare cu Consiliul Britanic din România s-a realizat proiectul apropierii culturale dintre cele două ţări prin invitarea unor scriitori români şi britanici, alături de universitari, ziarişti, traducători şi studenţi români, la colocviul româno-britanic de literatură contemporană “British-Romanian Contemporary Writing Seminar” organizat la Băile Felix.

Printre proiectele culturale iniţiate de departamentul de limba şi literatura engleză amintim Clubul de lectură în limbi străine destinat elevilor din clasele primare de la şcolile din Oradea şi proiectul Seri culturale - lectură dramatizată.
mai multe...

Consiliul departamentului:

Director de departament: Lect. dr. Giulia Suciu

Contact: gsuciu@uoradea.ro

Membri:conf. dr. Claudia Leah

Contact: cleah@uoradea.ro

lect. dr. Ioana Cistelecan

Contact: icistelecan@uoradea.ro

Membri

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC

Domenii de competenţă: English and American Literature. American Studies

Discipline predate: British Literary Modernism; American Literature; Paradigms of American Identity

Contact: tmateoc@uoradea.ro

Cabinet: 018 | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Claudia LEAH

Domenii de competenţă: limba engleză contemporană – morfologie şi sintaxă, analiza discursului

Discipline predate: limba engleză contemporană – morfologie (curs), limba engleză contemporană – sintaxă (curs şi seminar), analiza discursului (curs)

Contact: cleah@uoradea.ro

Cabinet: | Consultaţii: Marţi 10-12

Lect. univ. dr. Maria Elena GHERDAN

Domenii de competenţă: ELT Methodology, Applied linguistics: Pragmatics, Language testing, Research methods in language teaching, Academic writing

Discipline predate: ELT Methodology, Pragmatics, Academic writing

Contact: egherdan@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii: Marţi 17-18, Joi 15-16

Lect. univ. dr. Anemona ALB

Domenii de competenţă: literatură engleză veche, medievală şi renascentistă; literatură engleză modernă – sec. XX; Cultura şi civilizaţie britanică: Pop Culture

Discipline predate: cultură şi civilizaţie britanică (curs); cultură pop (curs opţional); istoria literaturii engleze vechi, medievale şi renascentiste (seminar); istoria literaturii britanice – a doua jumatate a secolului al XX-lea (seminar); analiză de text (curs practic)

Contact: aalb@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:Marţi 16-18

Lect. univ. dr. Adina PRUTEANU

Domenii de competenţă: limba engleză contemporană, poetică şi stilistică (expresivitatea discursului parodic)

Discipline predate: limba engleză contemporană – lexicologie (curs şi seminar), morfologie (seminar)

Contact: apruteanu@uoradea.ro

Cabinet:C018 | Consultaţii:Marţi 10-12

Lect. univ. dr. Andrada MARINĂU

Domenii de competenţă: limba engleză, literatură comparată

Discipline predate: limbă, istorie şi religie în Marea Britanie; retroversiuni

Contact: amarinau@uoradea.ro

Cabinet: 018 | Consultaţii: Vineri 12-14

Lect. univ. dr. Mihaela OGĂŞANU

Domenii de competenţă: Twentieth Century British and American Literature, The American Women Novelists of the South (Carson Mc Cullers)

Discipline predate: analiză de text; American Women Novelists; literatură engleză – Restoration and Enlightenment (seminar); literatură americană – Twentieth Century American Novel and Drama (seminar); Literatures of the World in English, New English Literatures from Pioneers to Nobel Prize Winners (seminar)

Contact: mogasanu@uoradea.ro

Cabinet:014 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Eva SZEKELY

Domenii de competenţă: literatură anglo-irlandeză

Discipline predate: Irish studies, creative writing, literatură Art Nouveau

Contact: eszekely@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii: Miercuri 12-14

Lect. univ. dr. Giulia SUCIU

Domenii de competenţă: fonetică şi fonologie engleză, studii de gen şi media

Discipline predate: fonetică şi fonologie engleză (curs şi seminar), tehnici de comunicare (curs practic); masterat: Post as in Postindustrialism, Poststructuralism, Postcolonialism, Postmodernism, Postfeminism, Postcommunism (seminar)

Contact: gsuciu@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii: Vineri 12-14

Lect. univ. dr. Ioana CISTELECAN

Domenii de competenţă: literatură engleză şi americană, literatură română

Discipline predate: American Literature (seminar), American Studies (curs şi seminar), English Literature (seminar), masterat: Modernism european (curs şi seminar).

Contact: icistelecan@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:Marţi 12-14

Lect. univ. dr. Mădălina PANTEA

Domenii de competenţă: limba engleză, metodica predării limbii engleze, literatură comparată

Discipline predate: retroversiuni, metodica predării limbii engleze (seminar)

Contact: mapantea@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:

Asist. univ. dr. Antonia CUN

Domenii de competenţă: limba engleză, literatură comparată

Discipline predate: analiză de text, traduceri, limba engleză

Contact: acun@uoradea.ro, tel.: 0744 526723

Cabinet:032 | Consultaţii:Vineri 10-12