Departamentul de limba şi literatura engleză

litere-mic

Departamentul de limba şi literatura engleză, în formula în care funcţionează acum, a fost înfiinţat în 1995, odată cu extinderea şi diversificarea Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea. Limba engleză are însă o veche tradiţie de predare în învăţământul superior orădean, ce datează din anii 1960.

Atât la nivelul studiilor de licenţă, cât şi la nivelul studiilor de masterat există preocuparea de a armoniza ariile curriculare de pregătire profesională în spiritul principiilor Declaraţiei de la Bologna, manifeste în structurarea modulară a cursurilor, în diversificarea cursurilor elective, în asigurarea unei calificări adecvate diplomei obţinute la absolvire.

În activitatea departamentului se disting mai multe direcţii de interes, legate în primul rând de activitatea didactică, care vizează o cât mai bună colaborare cu studenţii şi asigurarea unui mediu educaţional favorabil. Aceeaşi importanţă o are şi implicarea în cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, care le adună în jurul unor teme de cercetare comune din domeniul studiilor culturale, literare sau lingvistice. Activitatea de cercetare se materializează în articole prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale şi publicate în volume individuale sau colective. Aceste participări ale profesorilor la conferinţe, seminarii sau workshop-uri poziţionează departamentul la un nivel superior de vizibilitate naţională şi internaţională.

Trebuie menţionat şi faptul că începând din anul 1996 şi până în anul 2000, în colaborare cu Consiliul Britanic din România s-a realizat proiectul apropierii culturale dintre cele două ţări prin invitarea unor scriitori români şi britanici, alături de universitari, ziarişti, traducători şi studenţi români, la colocviul româno-britanic de literatură contemporană “British-Romanian Contemporary Writing Seminar” organizat la Băile Felix.

Printre proiectele culturale iniţiate de departamentul de limba şi literatura engleză amintim Clubul de lectură în limbi străine destinat elevilor din clasele primare de la şcolile din Oradea şi proiectul Seri culturale - lectură dramatizată.
mai multe...

Consiliul departamentului:

Director de departament: Lect. dr. Giulia Suciu

Contact: gsuciu@uoradea.ro

Membri:conf. dr. Claudia Leah

Contact: cleah@uoradea.ro

lect. dr. Eva Szekely

Contact: eszekely@uoradea.ro

Membri

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC

Domenii de competenţă: English and American Literature, Literary Modernism, American Studies

Discipline predate: English Literature, American Literature to 1900, British Literature and Modernism, Paradigms of American Identity

Contact: tmateoc@uoradea.ro

Cabinet: 005 | Consultaţii:

Conf. univ. dr. Claudia LEAH

Domenii de competenţă: limba engleză contemporană – morfologie şi sintaxă, limba romana contemporană – morfologie şi sintaxă, analiza discursului

Discipline predate: licenta: morfologie engleza (curs), sintaxa engleza (curs), sintaxa romana (curs si seminar), analiza discursului (curs optional), lingvistica aplicata (curs optional); masterat: Engleza in lume

Contact: cleah@uoradea.ro

Cabinet:026 | Consultaţii: Luni 8-10

Lect. univ. dr. Maria Elena GHERDAN

Domenii de competenţă: lingvistica aplicata: metode de cercetare lingvistica, analiza discursului, pragmatica, semantica, scriere academic, testare, didactica predarii limbii engleze

Discipline predate: licenta: scriere academica (curs si seminar), didactica predarii limbii engleze (curs si seminar) practica pedagogica; masterat: cultura si civilizatie britanica, discursul publicitar

Contact: egherdan@uoradea.ro

Cabinet:020 | Consultaţii: Miercuri 17-19

Lect. univ. dr. Anemona ALB

Domenii de competenţă: literatura engleza veche, medievala si renascentista; literatura engleza sec. IX - epoca victoriana; literatura engleza moderna si postmoderna - sec.XX; cultura si civilizatie britanica

Discipline predate: Licenta: Istoria literaturii engleze vechi. Evul Mediu si Renasterea, Istoria literaturii engleze sec. al IX-lea - perioada victoriana, Istoria literaturii engleze - a doua jumatate a secolului al XX-lea, Postmodernism; Masterat: Identitati minoritare in literatura (CCE, anul 2)

Contact: aalb@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:Marţi 12-14

Lect. univ. dr. Adina PRUTEANU

Domenii de competenţă: limba engleza contemporana (lexicologie si morfologie), poetica si stilistica (expresivitatea discursului parodic), cultura si civilizatie romaneasca - secolul XX

Discipline predate: licenta: Limba engleza contemporana - Lexicologie (curs si seminar), Limba engleza contemporana - Morfologie (seminar), Limba romana pentru studentii straini (curs practic); masterat: Cultura si civilizatie romaneasca - sec. XX

Contact: apruteanu@uoradea.ro

Cabinet:C026 | Consultaţii:Joi 10-12

Lect. univ. dr. Andrada MARINĂU

Domenii de competenţă: cultura si civilizatie britanica, limba engleza tehnica

Discipline predate: licenta: cultura si civilizatie britanica (curs si seminar), limba engleza tehnica (curs practic); masterat: cultura si civilizatie britanica (curs si seminar)

Contact: amarinau@uoradea.ro

Cabinet: 018 | Consultaţii: Luni 10-12

Lect. univ. dr. Mihaela OGĂŞANU

Domenii de competenţă: Literatura engleza sec. XVII, Literatura feminina americana sec. XX, Postcolonialism si globalizare

Discipline predate: licenta: Restauratia si Iluminismul (curs si seminar), Literatura feminina americana sec. XX (curs), Literaturile lumii de expresie engleza (curs), Tehnici de comunicare (curs practic); masterat: Postcolonialism si globalizare (curs si seminar)

Contact: mogasanu@uoradea.ro

Cabinet:014 | Consultaţii:Luni 10-12

Lect. univ. dr. Eva SZEKELY

Domenii de competenţă: literatura irlandeza, literatura canadiana, literatura britanica a sfarsitului de secol XIX

Discipline predate: licenta: Limba engleza: gramatica si lexic (curs practic), Tehnici de comunicare (curs practic); Scriere creativa, Introducere in literatura irlandeza; masterat: Literatura sfarsitului de secol XIX. Art Nouveau, Studii canadiene

Contact: eszekely@uoradea.ro

Cabinet:C26 | Consultaţii: Luni 14-16/-, Luni 18-20/-

Lect. univ. dr. Giulia SUCIU

Domenii de competenţă: fonetică şi fonologie engleză, sintaxa limbii engleze, studii de gen şi media

Discipline predate: licenta: fonetica si fonologie engleza (curs si seminar), tehnici de comunicare (curs practic); masterat: Studii de gen si media, Multiculturalism

Contact: gsuciu@uoradea.ro

Cabinet:C26 | Consultaţii: Vineri 10-12

Lect. univ. dr. Ioana CISTELECAN

Domenii de competenţă: literatură engleză şi americană, literatură română

Discipline predate: American Literature (seminar), English Literature (seminar), Repere in literatura romana. Eminescu (curs); masterat: Modernism european (curs si seminar), Trauma Fiction (curs si seminar), American Cultural Studies (curs si seminar)

Contact: icistelecan@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:Luni 12-14

Lect. univ. dr. Mădălina PANTEA

Domenii de competenţă: traductologie, literatura engleza (Romantismul), limba engleza pentru nefilologi (Medicina)

Discipline predate: licenta: traductologie (curs si seminar), literatura engleza - Romantismul (curs si seminar), limba engleza pentru nefilologi (curs practic)

Contact: mapantea@uoradea.ro

Cabinet:018 | Consultaţii:Luni 10-12

Asist. univ. dr. Antonia CUN

Domenii de competenţă: English Language: grammar, conversation and translations, English for Specific Purposes: medicine and sciences, Terminology and translation

Discipline predate: limba engleza pentru nefilologi (curs practic)

Contact: acun@uoradea.ro

Cabinet:030 | Consultaţii:Luni 10-12