Departamentul de limba şi literatura franceză – limba şi literatura germană

french

Din raţiuni administrative colectivele de limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană aparţin aceluiaşi departament.

Colectivul de limba şi literatura franceză numără 7 cadre didactice titulare, specialişti în literatura franceză, literaturi francofone şi hispanice, lingvistică franceză şi didactică precum şi în teatrologie. Pe lângă activitatea didactică membrii departamentului desfăşoară şi o activitate de cercetare în domeniile menţionate, valorificată prin participari la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicaţii în reviste sau volume individuale şi colective. Vizibilitatea naţională şi internaţională a activităţii acestora e dată şi de faptul că fac parte din societăţi si asociaţii profesionale şi ştiinţifice de prestigiu din ţară şi din străinătate sau participă la jurizarea unor concursuri studenţeşti sau a unor festivaluri de teatru.

In urma vizitei ARACIS din 2012, programul limba şi literatura franceză a fost reacreditat, iar cifra de scolarizare a crescut pana la 50 de locuri.

Pagina facebook: Franceza Litere Oradea.

Colectivul de limba şi literatura germană este format din 4 titulari. Majoritatea cadrelor didactice ale colectivului şi-au perfectionat pregătirea profesională în Germania şi Austria. Stagiile şi proiectele de cercetare desfăşurate în străinătate au contribuit la consolidarea prestigiului secţiei de germană de la Oradea. Publicaţiile şi activitatea de cercetare ale profesorilor de germană sunt de asemenea cărţi de vizită ale departamentului.

Colaborarea constantă cu Fundaţia R. Bosch, începută în anul 2003, a adus beneficii materiale şi morale considerabile departamentului, vizibile prin dotarea bibliotecii de limba germană cu peste 2000 de volume, prin prezenţa la facultatea noastra a unui cadru didactic vorbitor nativ de limba germană ori prin numeroasele proiecte desfăşurate în interesul studenţilor şi al profesorilor. Lectori R. Bosch în perioada 2003-2011: Dr. Stefan Sassenberg (2003-2005), lect. dr. Veronica Buciuman (2004-2009), Mag. Melanie Frohlich (2005-2007), Mag. Martin Hofmann (2007-2009), Mag. Till Breyer (2010-2011), Tandemlektorin dr.

In anul universitar 2012-2013 în cadrul departamentului a activat şi Mag. Carolin Jais, DAAD-Sprachassistenzen.

Este de menţionat şi apariţia noului număr al ziarului studenţesc SONDERAUSGABE-studentische Publikation

Pagina facebook: Germanistica Oradea - Lehrstuhl fur deutsche Sprache und Literatur.

Consiliul departamentului:

Director de departament: Conf. dr. Daciana Vlad

Contact: dvlad@uoradea.ro

Membri:lect. dr. Denisa Igna

Contact: digna@uoradea.ro

lect. dr. Teodora Cernău

Contact: tcernau@uoradea.ro

Colectivul de limba franceză:

Prof. univ. dr. Mircea MORARIU

Domenii de competenţă: literatură franceză, literatură belgiană francofonă, teatrologie

Discipline predate: literatură franceză (Ev Mediu, Renaştere, secolul XVII, discursul teatral în secolul XX), literatură belgiană francofonă, intelectualul francez în secolul XX

Contact: mmorariu@uoradea.ro

Cabinet: 014 | Consultaţii: Miercuri & Joi 16-17

Conf. univ. dr. Floarea MATEOC

Domenii de competenţă: limba franceză (les nominaux), cultură şi civilizaţie franceză, culturi francofone

Discipline predate: langue française contemporaine (le groupe nominal), culture et civilisation françaises, horizons francophones, poétique française et francophone; masterat: cultures francophones

Contact: fmateoc@uoradea.ro

Cabinet: 012 | Consultaţii:Joi 17-19

Conf. univ. dr. Daciana VLAD

Domenii de competenţă: lingvistică franceză (fonetică, sintaxă, pragmatică şi analiza discursului – discursul polifonic, discursul polemic; traductologie)

Discipline predate: limba franceză contemporană (fonetică şi fonologie, sintaxă), pragmatică, traductologie; cursuri practice: traduceri, comunicare scrisă

Contact: dvlad@uoradea.ro

Cabinet: 012 | Consultaţii:Joi 8-10

Lect. univ. dr. Oana GENCĂRĂU

Domenii de competenţă: lingvistică franceză

Discipline predate: limba franceză contemporană: morfologie (le groupe verbal), lexicologie, semantică; traduceri, comunicare orală; masterat: le français dans le monde

Contact: ogencarau@uoradea.ro

Cabinet: 014 | Consultaţii: Joi 16-18

Lect. univ dr. Simona ŞUTA

Domenii de competenţă: literatură franceză – sec. XVIII, XIX, XX; limba italiană; cultură şi civilizaţie italiană

Discipline predate: littérature française du XVIIIe siècle; l’humour dans la littérature du XXe siècle; novateurs du discours lyrique au XXe siècle; limba italiană; cultură şi civilizaţie italiană

Contact: ssuta@uoradea.ro

Cabinet: 026 | Consultaţii:Luni 10-12

Lect. univ. dr. Ioana ALEXANDRESCU

Domenii de competenţă: literatură franceză, literaturi francofone contemporane, filologie romanică, literatură mexicană contemporană, discursul autobiografic

Discipline predate: literatura franceză – secolul XX, interpretări de texte, limba spaniolă

Contact: ialexandrescu@uoradea.ro

Cabinet: 032 | Consultaţii:

Lect. univ. dr. Teodora CERNĂU

Domenii de competenţă: limba şi literatura franceză, jurnalism

Discipline predate: literatură franceză (seminar), didactică FLE (seminar), analiză de text, conversaţie

Contact: tcernau@uoradea.ro

Cabinet: 012 | Consultaţii:Vineri 12-14

Colectivul de limba germană:

Conf. univ. dr. Veronica BUCIUMAN

Domenii de competenţă: istoria modernă a literaturii germane; teoria literaturii (poetică, naratologie, gender studies, studii culturale în literatură); teoria şi practica traducerii; limbaje de specialitate: medicină şi arhitectură; DaF, metoda învăţării şi predării limbii şi literaturii germane prin cooperare

Discipline predate: literatură germană, limba germană contemporană – sintaxa, teoria şi practica traducerii

Contact: vbuciuman@uoradea.ro

Cabinet: 008 | Consultaţii: Miercuri 14-16

Lect. univ. dr. Orlando BALAŞ

Domenii de competenţă: literatură germană, limba germană

Discipline predate: istorie, biografie şi ficţiune în literatura germană (literatura medievală, Franz Kafka); limba germană contemporană – morfologie (verbul), istoria, geografia şi cultura Germaniei (Landeskunde), tehnici de comunicare

Contact: obalas@uoradea.ro

Cabinet: 008 | Consultaţii: Miercuri & Joi 14-15

Lect. univ. dr. Denisa IGNA

Domenii de competenţă: morfologie germană, gramatică contrastivă, traductologie, poetică, stilistică

Discipline predate: morfologie germană, traduceri, tehnici de comunicare

Contact: digna@uoradea.ro

Cabinet: 008 | Consultaţii: Luni & Vineri 14-15

Asist. univ. dr. Adina BANDICI

Domenii de competenţă: literatură germană (secolul XVIII, literatură austriacă, modernismul german), cultură şi civilizaţie germană

Discipline predate: limba germană, literatură austriacă, cultură şi civilizaţie germană, modernismul german

Contact: abandici@uoradea.ro

Cabinet: 008 | Consultaţii: Vineri 10-12