Studii universitare de masterat

Cultură şi civilizaţie europeană

licenta

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

Masteratul Cultură şi civilizaţie europeană a fost înfiinţat la Facultatea de Litere din Oradea în anul 2003, din necesitatea unui program intercultural şi interdisciplinar care să se adreseze nu numai absolvenţilor de la Litere, ci şi absolvenţilor de la alte specializări, oferindu-le o paletă variată de cunoştinţe.

Spre deosebire de alte programe de acest gen, care reflectă doar ipostaze izolate ale unor culturi europene, programul nostru se distinge prin tematica interdisciplinară, abordarea comparativă a fenomenelor studiate şi axarea pe o problematică de extremă actualitate în context naţional şi european: cunoaşterea şi înţelegerea altor modele culturale europene. În urmă cu doi ani aceste studii de masterat au fost reacreditate în structura nouă impusă de programul Bologna.

Prin cursurile pe care le oferă, precum şi prin orientarea sa interdisciplinară. masteratul se adresează celor care vor să-şi aprofundeze cultura de formaţie umanistă, prin însuşirea unor competenţe complementare studiilor de licenţă si dezvoltarea capacităţilor individuale de cercetare ştiinţifică.

Misiunea programului constă în cunoaşterea Europei contemporane, a rădăcinilor istorice şi a prezentului ei, precum şi a multiculturalismului care o caracterizează. În acelaşi timp specializarea îşi propune şi reflexia critică şi nuanţată, liberă de stereotipii şi clişee, a ceea ce a însemnat şi înseamnă ideea europeană.

Depăşirea graniţelor culturale este văzută de cele mai multe ori ca un risc sau ca o provocare ce facilitează dobândirea unor capacităţi creative şi inovative. Faptul că absolvenţii noştri ajung să aibă o bună cunoaştere a realităţilor europene le asigură posibilităţi mai largi de angajare, nu doar în spaţiul românesc, ci şi în spaţiul Uniunii Europene.

Literatura română – relevanţe europene

licenta

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

Masteratul Literatura română – relevanţe europene, de patru semestre, funcţionează în cadrul facultăţii începând din anul universitar 2008-2009, fiind o reformulare şi o restructurare a masteratului mai vechi, de 3 semestre, Literatura română în context european. El urmăreşte o aprofundare a studiilor de licenţă din cadrul specializării limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină, drept pentru care catedra organizatoare este catedra de limba şi literatură română. Programul de studii masterale în această formă se înscrie aşadar în prevederile H.G. nr. 404/2206, capitolul I, Art.3, paragraful 2, privind organizarea studiilor universitare de masterat pentru „aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat”.

Cursurile propuse în cadrul acestui masterat vizează următoarele obiective:

Acest masterat răspunde deci exigenţelor absolvenţilor doritori să-şi continue studiile în vederea obţinerii unei calificări superioare sau în vederea focalizării ulterioare pe cercetare.

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon

licenta

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Tipul de studii: cursuri de zi

Număr de credite: 120

Diploma: diplomă de master

Masteratul Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon se organizează la facultatea noastră începând din anul universitar 2008-2009 şi propune cursuri din domeniul limbii şi literaturii engleze şi al limbii şi literaturii franceze.

Acest program de masterat are în vedere formarea următoarelor tipuri de competenţe:

În urma absolvirii acestui program de studii de masterat absolvenţilor li se deschid o serie de oportunităţi pe piaţa muncii, ei putând să lucreze ca: profesori de limba şi literatura engleză sau franceză la nivel liceal (pentru absolvenţii de filologie), redactori, reporteri, jurnalişti, corectori, bibliotecari, funcţionari publici în cadrul unor organisme europene sau descentralizate.